Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Výběrové řízení Erasmus

Prosíme studenty třetích ročníků, kteří jsou přihlášeni do programu Erasmus, aby věnovali pozornost výběrovému řízení. Tento školní rok nám finance umožňují vyslat pouze 3 – 4 studenty. Dva studenty do Německa a 1-2 studenty do Dánska. Jelikož byl o zahraniční studium velký zájem, museli jsme s ohledem na finanční možnosti zredukovat kandidáty pouze na studenty třetích ročníků. Přihlášeným studentům nižších ročníků děkujeme za projevený zájem.

Zájemci o individuální studentskou mobilitu v rámci programu Erasmus+ pro rok 23/24

Dánsko – angličtina

1. Alžběta Novotná VII.A
2. Ondřej Hlaváček 3.A
3. Stefanie Mošnová 3.A
4. Marek Pilát VII.A
5. Adriana Poustková 3.D
6. Jan Jambor 3.D
7. Izabella Farant 3.A

Německo – němčina

1. Ota Patroch VII.B
2. Žofie Kokešová VII.A
3. Julie Hubačová 3.D
4. Kryštof Kalát VII.B
5. Lukáš Rosenkranz 3.A

Výběrové řízení:

  • studijní průměr za minulý školní rok 2022/2023
  • motivační dopis v českém jazyce
  • strukturovaný životopis (certifikáty o jazykových zkouškách, absolvované studijní zahraniční pobyty, mimořádné aktivita a úspěchy v rámci studia na SGAGY)
  • možnost recipročně ubytovat zahraničního studenta 
  • pohovor v angličtině / němčině před výběrovou komisí 

Studenti získávají body za každou část výběrového řízení. Studenti s nejvyšším bodovým zikem budou přijati k zahraničnímu studiu.

Postup:

Do 14.12. zaslat motivační dopis spolu se strukturovaným životopisem na email: sgrehak@sgagy.cz. Zároveň prosím o uvedení, zda jste schopni recipročně ubytovat zahraničního studenta. Následně budete individuálně informováni o datu pohovoru.

Za Erasmus tým,
Tomáš Řehák

Následující

Další aktuality