Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Dosažený počet bodů v přijímacím řízení 2023 – 2024

Dosažený počet bodů v přijímacím řízení:

Následující

Další aktuality