Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Fyzika

Sheldon Cooper navštívil VI. B