Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Učební plány ŠVP

Vzdělávací program

  • výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu od 1.9.2012 ŠVP se zapracovanými standardy č.j.1259/2012/SG
  • Školní vzdělávací program ,, KALOCAGATHIA – rozvoj ducha a těla“